With an intense start of the fall season, preparing for a new, third, phase of f3 and the collaborative research program together with the Swedish Energy Agency as well, the f3 office has been enhanced with Ulrika Claesson Colpier. Ulrika has worked as a project manager at Chalmers Industriteknik since 2016 and will assist the f3 office in its work as the Swedish advocacy platform for Horizon 2020. She will also handle some of the projects in the above mentioned collaborative research program Renewable transportation fuels and systems as they finish during the last months of 2017, and be an supportive part in planning and preparing for the concluding program conference in October. We are happy to welcome Ulrika to the f3 office!

Other posts

Många perspektiv på möjligheterna med förnybara drivmedel vid årets programkonferens

Klimatpåverkan från transportsektorn kan minskas på flera sätt. Två åtgärdsområden är effektivare fordon och minskningar av transportbehovet. För de nödvändiga…

Read more »

News | 2021-11-23

Learn the basics about electrofuels and electric road systems

f3 produces fact sheets in different subject categories that relate to providing the transport sector with sustainable energy. Two new…

Read more »

News | 2021-05-11

Aktörssamverkan ger viktig kunskap till styrmedelsutveckling för ett fossilfritt jordbruk

Jordbrukets koppling till drivmedel handlar dels om energi för att driva maskiner, dels om aspekter på råvaror och markanvändning i…

Read more »

News | 2021-04-12

Forskning behöver förstås för att göra avtryck

Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system som finansieras av Energimyndigheten och f3 har ambitiösa mål om spridning av forskningsresultat. Utöver…

Read more »

News | 2021-03-25

See all news »