With an intense start of the fall season, preparing for a new, third, phase of f3 and the collaborative research program together with the Swedish Energy Agency as well, the f3 office has been enhanced with Ulrika Claesson Colpier. Ulrika has worked as a project manager at Chalmers Industriteknik since 2016 and will assist the f3 office in its work as the Swedish advocacy platform for Horizon 2020. She will also handle some of the projects in the above mentioned collaborative research program Renewable transportation fuels and systems as they finish during the last months of 2017, and be an supportive part in planning and preparing for the concluding program conference in October. We are happy to welcome Ulrika to the f3 office!

Other posts

Svenska reduktionsplikten minskar klimatutsläppen från transporter mest

Ökade drivmedelspriser har lett till ifrågasättanden av den svenska reduktionsplikten. Men reduktionsplikten har varit avgörande för Sveriges kraftigt minskade klimatutsläpp…

Read more »

News | 2022-06-07

Ökad elektrifiering och biodrivmedel krävs för att nå klimatmål

Ny forskning visar att både ökad elektrifiering och reduktionsplikt krävs om man vill minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk…

Read more »

News | 2022-06-22

Klimat- och kostnadsnytta när bioolja framställs i integrerad process

Syrefattig bioolja framställt från exempelvis skogsrester lämpar sig väl som råvara för biobaserade drop in-drivmedel. I en jämförelse mellan fyra…

Read more »

News | 2022-06-23

Nytt biodrivmedel kan minska sjöfartens utsläpp

Restprodukter från skogen kan bli ett efterfrågat svavelfritt marinbränsle. Ett nytt drivmedel har skapats och testats i labbmiljö. Biprodukter från…

Read more »

News | 2022-06-29

See all news »