With an intense start of the fall season, preparing for a new, third, phase of f3 and the collaborative research program together with the Swedish Energy Agency as well, the f3 office has been enhanced with Ulrika Claesson Colpier. Ulrika has worked as a project manager at Chalmers Industriteknik since 2016 and will assist the f3 office in its work as the Swedish advocacy platform for Horizon 2020. She will also handle some of the projects in the above mentioned collaborative research program Renewable transportation fuels and systems as they finish during the last months of 2017, and be an supportive part in planning and preparing for the concluding program conference in October. We are happy to welcome Ulrika to the f3 office!

Other posts

Klimat- och kostnadsnytta när bioolja framställs i integrerad process

Syrefattig bioolja framställt från exempelvis skogsrester lämpar sig väl som råvara för biobaserade drop in-drivmedel. I en jämförelse mellan fyra…

Read more »

News | 2022-06-23

Biomassaproduktion i multifunktionella system lindrar miljöproblematik

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till dess negativa miljöeffekter. Med förändrad markanvändning och multifunktionella produktionssystem…

Read more »

News | 2022-05-30

Svensk biogas kan ersätta stora mängder fossilt fartygsbränsle

Sjöfarten visar stort intresse för att ta nästa steg i sin omställning. Att byta till förnybara drivmedel kan bli fullt…

Read more »

News | 2022-03-09

Lastkapacitet och tankinfrastruktur viktiga för massgodstransporter med bränsleceller

Fordon för massgodstransporter i tätortsmiljö ställer särskilda krav när det gäller lastkapacitet och lokalisering av tankinfrastruktur. Möjliga fossilfria alternativ till…

Read more »

News | 2022-02-02

See all news »