From left: Jörgen Larsson, Chalmers; Maria Wetterstrand, the Biojet Inquiry; Sören Eriksson, Preem; Ingrid Nohlgren, f3 and Anna Elofsson, PhD at Chalmers and secretary of the Biojet Inquiry. Standing on the right is presenter Maria Grahn, director of Chalmers’ Energy Area of Advance. Photo: Emmi Voogand, f3.

In March this year, the Biojet Inquiry presented a proposal to introduce a reduction obligation quota for the aviation sector, with the purpose of increasing drop-in biofuels in aviation fuel. On May 27, Maria Wetterstrand and Anna Elofsson from the Biojet Inquiry visited a lunch seminar at Chalmers to talk about how the work was carried through, e.g. how and why certain system boundaries were drawn when emissions were assessed, and which solutions would be applicable to reach targets of emission reductions.

A longer summary of the seminar is available in Swedish. The seminar was jointly arranged by Chalmers’ Areas of Advance Energy and Transport, respectively, and f3.

Other posts

Mångdubblad produktion av biodrivmedel med ny teknikkombination

En utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att betydligt mer av kolet i råvaran kan…

Read more »

News | 2022-04-06

Variationer i LCA-ramverk ger olika svar om biodrivmedels miljöpåverkan

Många aktörer använder livscykelanalys (LCA) när de ska fatta beslut grundade på förnybara drivmedels miljöpåverkan. En jämförelse mellan tre ramverk…

Read more »

News | 2022-05-25

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Read more »

News | 2023-02-08

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

See all news »