In April 2017, an extended summary of the project Environmental and socio-economic benefits from Swedish biofuel production was published. The project, carried out within the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems, investigates the potential of non-fuel related benefits from biofuel production to contribute to GHG emission reductions when replacing fossil fuels. There are many valuable by-products and/or co-produced utilities with high fossil replacement potential.

Now, the first of two scientific articles from the project has been published, titled Assessing the aggregated environmental benefits from by-product and utility synergies in the Swedish biofuel industry.

Another article and a supporting analysis report are under way and will also be distributed as soon as possible.

Other posts

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Read more »

News | 2023-02-08

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Read more »

News | 2023-04-26

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

See all news »