In April 2017, an extended summary of the project Environmental and socio-economic benefits from Swedish biofuel production was published. The project, carried out within the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems, investigates the potential of non-fuel related benefits from biofuel production to contribute to GHG emission reductions when replacing fossil fuels. There are many valuable by-products and/or co-produced utilities with high fossil replacement potential.

Now, the first of two scientific articles from the project has been published, titled Assessing the aggregated environmental benefits from by-product and utility synergies in the Swedish biofuel industry.

Another article and a supporting analysis report are under way and will also be distributed as soon as possible.

Other posts

f3 summerar 2021

Nu finns vår årsrapport för 2021 publicerad! Du kan läsa och ladda ner den här. I årsrapporten…

Read more »

News | 2022-03-17

Öppna webbinarier i vår

Hur minskar transportsektorns fossilberoende och accelererar användningen av förnybara alternativ där de ger störst koldioxidreduktioner? Vad betyder det att kunna…

Read more »

News | 2022-03-07

Lastkapacitet och tankinfrastruktur viktiga för massgodstransporter med bränsleceller

Fordon för massgodstransporter i tätortsmiljö ställer särskilda krav när det gäller lastkapacitet och lokalisering av tankinfrastruktur. Möjliga fossilfria alternativ till…

Read more »

News | 2022-02-02

Stort intresse för kostnader för fossilfria tunga transporter

Ett omfattande datamaterial som bör kunna användas i fler analyser. Så beskrev projektledaren Kristina Holmgren, tidigare på VTI, underlaget som…

Read more »

News | 2021-05-27

See all news »