When the impact of economic, environmental, social and technical aspects on fuel choice in the maritime sector was investigated within the project Prospects for renewable marine fuels, it was found that economic motives are most important for ship owners as well as for fuel producers and motor manufacturers. This is presented in a new article connected to the project that has been accepted for publication in Biomass & Energy.

The article presents a study in which a panel of relevant maritime stakeholders are presented with the possibility to choose between seven different fuels, among those LNG, renewable methanol and HVO. For the stakeholders already mentioned, the fuel price is the most important factor for fuel choice, while representatives from Swedish government authorities prioritize environmental criteria, specifically GHG emissions, and social criteria, specifically the potential to meet regulations. This leads to a difference in preference of fuel and shows that policy initiatives are needed to promote the introduction of renewable marine fuels.

The article is linked from the project site.

Other posts

Infångat kol ger klimatneutralt flygbränsle

Klimatpåverkan från flyget kan elimineras fullt ut om produktionen av flygbränsle kombineras med infångning och lagring av koldioxid. I produktionsprocesser…

Read more »

News | 2022-04-12

Svenska reduktionsplikten minskar klimatutsläppen från transporter mest

Ökade drivmedelspriser har lett till ifrågasättanden av den svenska reduktionsplikten. Men reduktionsplikten har varit avgörande för Sveriges kraftigt minskade klimatutsläpp…

Read more »

News | 2022-06-07

Kostnaden för att minska klimatutsläpp i olika sektorer kan jämföras med hjälp av modell

Ny forskning visar på hur kostnader inom energisystemet som helhet kan påverkas av höga krav på inblandning av flytande biodrivmedel.

Read more »

News | 2022-10-05

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Read more »

News | 2023-02-08

See all news »