The connection to land use is discussed in many biofuel contexts. Using land for production of biofuels could lead to food production being moved, potentially affecting both food prices and green house gas emissions. Land use thus becomes an impact factor for climate performance of biofuels depending on where crops used for production are grown.

Calculating the impacts from direct land use change, DLUC, is possible, even if there are uncertainties in how results could be assessed. ILUC – indirect land use change – is however a far more complicated term.

f3 has a new fact sheet explainging the basis for the most recent research on ILUC and how it affects the performance of biofuels. The fact sheet is at this point only available in Swedish.

Other posts

Så presterar de fossilfria alternativen för tunga fordon

Eldrift av tunga långväga godstransporter är ett överraskande bra alternativ för omställningen till fossilfritt redan 2030, både ur klimat- och…

Read more »

News | 2021-05-04

Forskning behöver förstås för att göra avtryck

Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system som finansieras av Energimyndigheten och f3 har ambitiösa mål om spridning av forskningsresultat. Utöver…

Read more »

News | 2021-03-25

Olika lösningar för transportsektorns klimatomställning

Transportsektorns klimatmål hänger starkt ihop med dess energiförsörjning. Möjligheterna för att nå målen kan därför hittas på många områden. Den…

Read more »

News | 2021-02-11

Webbinarieserien fortsätter den 4 och 11 november

Den 4 respektive 11 november kan du delta i två webbinarier där projektledare för projekt inom samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och…

Read more »

News | 2020-10-26

See all news »