The f3 coordinator group usually get together twice a year for meetings hosted by one of the f3 partner organisations. Theese meetings are a vital activity for the group and include presentations of what is currently in focus within the hosting organisation, briefing of relevant activities that coordinators carry through as f3 ambassadors, planning and networking. A short site visit or tour, maybe to a lab or a plant, is also commonly on the meeting agenda. This spring, a physical meeting was not possible to arrange, so for a focused three hours, the group met online. Nearly all f3 partners were present and shared information on news and activities connected to their work on reneweable fuels. During the last hour of the meeting, Gunnar Larsson from SLU presented results from the project How can alcohols contribute to a fossil-independent non-road machinery fleet? that is close to publishing its’ final report.

Other posts

Fem webbinarier om ny forskning på förnybara drivmedel

Forskningen inom samverkansprogrammet täcker in många olika aspekter av förnybara drivmedel och system. Under våren återstår fem digitala tillfällen att…

Read more »

News | 2022-04-28

Hybridteknik med el mångdubblar produktionen av biodrivmedel

Produktionen av biodrivmedel kan öka två till tre gånger om el tillförs produktionsprocessen. Metoden har potential att göra Sverige självförsörjande…

Read more »

News | 2022-06-16

Ökad elektrifiering och biodrivmedel krävs för att nå klimatmål

Ny forskning visar att både ökad elektrifiering och reduktionsplikt krävs om man vill minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk…

Read more »

News | 2022-06-22

Kostnaden för att minska klimatutsläpp i olika sektorer kan jämföras med hjälp av modell

Ny forskning visar på hur kostnader inom energisystemet som helhet kan påverkas av höga krav på inblandning av flytande biodrivmedel.

Read more »

News | 2022-10-05

See all news »