During the fall of 2016, a project carried out within the Swedish Energy Agency and f3 collaborative reserarch program Renewable transportation fuels and systems was finished and results were presented in a summary, in order to allow for a manuscript for a scientific publication to undergo peer review. The project is titled Biofuels and ecosystem services and has been performed by participants from IVL, SLU and Stockholm University, with Karin Hansen (IVL) as project leader.

We are happy to announce that a full report is now finally available for download.

Other posts

Teknikspecifika krav driver smart omställning till en fossilfri fordonsflotta

– Vi ser att teknikspecifika krav i offentliga upphandlingar är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att bidra till en…

Read more »

News | 2020-06-22

Så kan biogas slå igenom i transportsektorn

Det finns effektiva verktyg för att öka användningen av biogas i den lokala transportsektorn. Beslutsfattare som vill påskynda utvecklingen kan…

Read more »

News | 2020-06-04

f3:s parter fick insyn i Klimatpolitiska rådets arbete

Den 6 februari samlades f3:s parter i Göteborg för den årliga stämman. Utöver den formella stämmans program fick representanterna också…

Read more »

News | 2020-02-10

Video recordings from conference are available

All presentations at the conference Building a sustainable European biofuel industry were filmed, and most of the recordings are now…

Read more »

News | 2019-12-13

See all news »