Methanol use in various applications is on the raise globally and there are several examples on how methanol is used in the transport sector today. The production is fairly efficient and cost ef­fective and there are also several examples of where methanol as fuel is under advanced testing in various, sometimes novel, types of engines.

From the historical background can be discerned a lack of long term perspective with respect to (a) earlier and current motivation to “use/not to use” methanol as an alternative fuel, (b) experiences gained from earlier periods of methanol usage, and (c) why interest to use methanol as an automo­tive fuel has shifted through the past decades. Methanol as a renewable fuel – a knowledge synthesis is the title of a newly finished f3 project by Ingvar Landälv, Bio4Energy/LTU, that has had the objective of creating a knowledge synthesis with this long-term perspective in mind, and also to look forward and address methanol’s potential role as energy carrier/motor fuel in Sweden (and elsewhere).

Other posts

Elbilar som ersätter fossilbilar kan ge stora utsläppsminskningar

Förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ger kraftigt minskade koldioxidutsläpp när de ersätts av elbilar. Det visar en ny vetenskaplig…

Read more »

News | 2021-05-31

Stort intresse för kostnader för fossilfria tunga transporter

Ett omfattande datamaterial som bör kunna användas i fler analyser. Så beskrev projektledaren Kristina Holmgren, tidigare på VTI, underlaget som…

Read more »

News | 2021-05-27

Åtta rekommendationer till beslutsfattare om biogas

När bussflottan i flera städer elektrifieras kan det påverka användningen av biogas. Den omställningen kan i sin tur påverka exempelvis…

Read more »

News | 2021-05-19

The pulp industry can help meet the need for renewable drop-in fuels

As a result of the introduction of the reduction obligation for petrol and diesel fuels in 2018, demanding an increase…

Read more »

News | 2020-10-13

See all news »