Methanol use in various applications is on the raise globally and there are several examples on how methanol is used in the transport sector today. The production is fairly efficient and cost ef­fective and there are also several examples of where methanol as fuel is under advanced testing in various, sometimes novel, types of engines.

From the historical background can be discerned a lack of long term perspective with respect to (a) earlier and current motivation to “use/not to use” methanol as an alternative fuel, (b) experiences gained from earlier periods of methanol usage, and (c) why interest to use methanol as an automo­tive fuel has shifted through the past decades. Methanol as a renewable fuel – a knowledge synthesis is the title of a newly finished f3 project by Ingvar Landälv, Bio4Energy/LTU, that has had the objective of creating a knowledge synthesis with this long-term perspective in mind, and also to look forward and address methanol’s potential role as energy carrier/motor fuel in Sweden (and elsewhere).

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Read more »

News | 2023-12-18

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »