The latest call in the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems has resulted in the start of two new projects that both will investigate raw material/feedstock for biofuel production from different perspectives.

The first project, lead by Karin Hansen, IVL, and carried out together with SP, will study how ecosystem services are affected by an increased biofuel production from marine feedstocks like algae and sea squirts.

Anna-Karin Jannasch, SP (RISE), is the project leader of the second project,  carried out in cooperation with Lund University. The purpose of this project is to investigate if residuals from biochemical conversion can be used as raw material, in a techno-economical way, for gasification for the production of biofuels, and if there are gaps in knowledge on this issue.

Other posts

Biodrivmedel är klimat- och kostnadseffektivt för framtida flyg och sjöfart

Förnybara drivmedel för sjöfarten och flyget kommer att spela en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och…

Read more »

News | 2022-04-21

Flera vägar leder rätt

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Read more »

News | 2022-06-17

Klimat- och kostnadsnytta när bioolja framställs i integrerad process

Syrefattig bioolja framställt från exempelvis skogsrester lämpar sig väl som råvara för biobaserade drop in-drivmedel. I en jämförelse mellan fyra…

Read more »

News | 2022-06-23

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

See all news »