The latest call in the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems has resulted in the start of two new projects that both will investigate raw material/feedstock for biofuel production from different perspectives.

The first project, lead by Karin Hansen, IVL, and carried out together with SP, will study how ecosystem services are affected by an increased biofuel production from marine feedstocks like algae and sea squirts.

Anna-Karin Jannasch, SP (RISE), is the project leader of the second project,  carried out in cooperation with Lund University. The purpose of this project is to investigate if residuals from biochemical conversion can be used as raw material, in a techno-economical way, for gasification for the production of biofuels, and if there are gaps in knowledge on this issue.

Other posts

Ökad elektrifiering och biodrivmedel krävs för att nå klimatmål

Ny forskning visar att både ökad elektrifiering och reduktionsplikt krävs om man vill minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk…

Read more »

News | 2022-06-22

Vätgasproduktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas

Framtidens multitankstation kan komma att producera förnybar vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering av…

Read more »

News | 2022-04-20

EU-överblick ger kontext till svenska styrmedel

Sverige är en av EU:s största konsumenter av biodrivmedel för transporter och också en stor importör. Inom EU påverkas Sverige…

Read more »

News | 2021-10-06

Forskning och fakta behöver återfå sin tyngd i bioenergidebatten

Vi måste nyansera en alldeles för polariserad och missledd debatt. Det var den samlade innebörden i replikskiftet mellan de medverkande…

Read more »

News | 2021-09-03

See all news »