In June, an extended summary was made available the project From visions to smart ICT – Local transitions to renewable transportation, carried out within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative reserach program Renewable transportation fuels and systems.

Now, a second delivery has been published that explores how sixteen Swedish municipali­ties work toward fossil fuel free visions and goals with a particular emphasis on the urban transport and energy systems. Findings are derived from a broad review of municipal policy, strategy and program documents as well as from structured interviews with civil servants working within these issues.

The report presents a summary of the visions and goals adopted by municipalities in Sweden as well as the translation of these visions and goals into key targets and strategies. It also provides a summary of general patterns derived from document analysis and interviews of how municipal authorities work with and use various governing modes to facilitate the transformation towards less dependence on fossil fuels, using transport and energy as a focus area.

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Read more »

News | 2023-12-18

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »