In June, an extended summary was made available the project From visions to smart ICT – Local transitions to renewable transportation, carried out within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative reserach program Renewable transportation fuels and systems.

Now, a second delivery has been published that explores how sixteen Swedish municipali­ties work toward fossil fuel free visions and goals with a particular emphasis on the urban transport and energy systems. Findings are derived from a broad review of municipal policy, strategy and program documents as well as from structured interviews with civil servants working within these issues.

The report presents a summary of the visions and goals adopted by municipalities in Sweden as well as the translation of these visions and goals into key targets and strategies. It also provides a summary of general patterns derived from document analysis and interviews of how municipal authorities work with and use various governing modes to facilitate the transformation towards less dependence on fossil fuels, using transport and energy as a focus area.

Other posts

Biodrivmedel är klimat- och kostnadseffektivt för framtida flyg och sjöfart

Förnybara drivmedel för sjöfarten och flyget kommer att spela en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och…

Read more »

News | 2022-04-21

Hybridteknik med el mångdubblar produktionen av biodrivmedel

Produktionen av biodrivmedel kan öka två till tre gånger om el tillförs produktionsprocessen. Metoden har potential att göra Sverige självförsörjande…

Read more »

News | 2022-06-16

Flera vägar leder rätt

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Read more »

News | 2022-06-17

Ökad elektrifiering och biodrivmedel krävs för att nå klimatmål

Ny forskning visar att både ökad elektrifiering och reduktionsplikt krävs om man vill minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk…

Read more »

News | 2022-06-22

See all news »