Today’s road freight vehicles are mainly fuelled with die­sel and use a significant fraction of the global fossil oil production. Without further policy efforts, oil demand from road freight vehicles is projected to increase considerably. Several measures to lower greenhous gas (GHG) emissions seem mainly viable for medium size distribution trucks, such as the use of renewable fuels, electrifica­tion and the use of fuel cells. However, for heavy duty long-haul trucks the possible alternatives to diesel are less clear.

Ingemar Magnusson, Volvo Group Trucks Technology, has been the manager of a project that adresses the challenge of switching to new fuels for heavy duty long-haul trucks. By examining available life cycle assessment (LCA) studies on road freight vehicles, the project has tried to conclude what the options are.

The full report, written in cooperation with participants from Chalmers, is available here.

Other posts

Elbilar som ersätter fossilbilar kan ge stora utsläppsminskningar

Förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ger kraftigt minskade koldioxidutsläpp när de ersätts av elbilar. Det visar en ny vetenskaplig…

Read more »

News | 2021-05-31

Aktörssamverkan ger viktig kunskap till styrmedelsutveckling för ett fossilfritt jordbruk

Jordbrukets koppling till drivmedel handlar dels om energi för att driva maskiner, dels om aspekter på råvaror och markanvändning i…

Read more »

News | 2021-04-12

Recording of this year’s program conference available

Each year, the collaborative research program Renewable transportation fuels and systems carries through a conference presenting results from the…

Read more »

News | 2020-12-01

Ekonomi och motorer på plats innan klimatvinster kan tas ut

Fossil diesel har traditionellt varit det i särklass vanligaste bränslet för traktorer, hjullastare och andra arbetsmaskiner. Idag vet man en…

Read more »

News | 2020-09-23

See all news »