Today’s road freight vehicles are mainly fuelled with die­sel and use a significant fraction of the global fossil oil production. Without further policy efforts, oil demand from road freight vehicles is projected to increase considerably. Several measures to lower greenhous gas (GHG) emissions seem mainly viable for medium size distribution trucks, such as the use of renewable fuels, electrifica­tion and the use of fuel cells. However, for heavy duty long-haul trucks the possible alternatives to diesel are less clear.

Ingemar Magnusson, Volvo Group Trucks Technology, has been the manager of a project that adresses the challenge of switching to new fuels for heavy duty long-haul trucks. By examining available life cycle assessment (LCA) studies on road freight vehicles, the project has tried to conclude what the options are.

The full report, written in cooperation with participants from Chalmers, is available here.

Other posts

Poppelodling kan öka tillgången till inhemsk bioråvara

I Sverige finns mycket goda förutsättningar att storskaligt odla poppel eller andra snabbväxande lövträd som biomassabas till drivmedel. Forskning visar…

Read more »

News | 2022-05-23

Variationer i LCA-ramverk ger olika svar om biodrivmedels miljöpåverkan

Många aktörer använder livscykelanalys (LCA) när de ska fatta beslut grundade på förnybara drivmedels miljöpåverkan. En jämförelse mellan tre ramverk…

Read more »

News | 2022-05-25

Biomassaproduktion i multifunktionella system lindrar miljöproblematik

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till dess negativa miljöeffekter. Med förändrad markanvändning och multifunktionella produktionssystem…

Read more »

News | 2022-05-30

Hybridteknik med el mångdubblar produktionen av biodrivmedel

Produktionen av biodrivmedel kan öka två till tre gånger om el tillförs produktionsprocessen. Metoden har potential att göra Sverige självförsörjande…

Read more »

News | 2022-06-16

See all news »