Today’s road freight vehicles are mainly fuelled with die­sel and use a significant fraction of the global fossil oil production. Without further policy efforts, oil demand from road freight vehicles is projected to increase considerably. Several measures to lower greenhous gas (GHG) emissions seem mainly viable for medium size distribution trucks, such as the use of renewable fuels, electrifica­tion and the use of fuel cells. However, for heavy duty long-haul trucks the possible alternatives to diesel are less clear.

Ingemar Magnusson, Volvo Group Trucks Technology, has been the manager of a project that adresses the challenge of switching to new fuels for heavy duty long-haul trucks. By examining available life cycle assessment (LCA) studies on road freight vehicles, the project has tried to conclude what the options are.

The full report, written in cooperation with participants from Chalmers, is available here.

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »