Aircrafts and helicopters with jet motors can be fuelled by Jet A1, or, as it i also called, kerosene or jet fuel. When biobased fuels are mixed in with aviation fuels, the product is called biojet. Today, fuel from four different biobased production routes are certified as additives in conventional Jet A1. From a Swedish perspective, three of them are considered as interesting to develop further. The new fact sheet on aviation biofuel from f3 covers these three production routes.

At this point, this specific fact sheet is only available in Swedish. However, fact sheets covering other fuels are available in English. Find them here.

Other posts

Swedavia becomes a member in f3

State-owned Swedavia Airports is the newest member to strengthen the f3 Innovation cluster for sustainable biofuels. The increased representation of…

Read more »

News | 2022-12-15

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Read more »

News | 2023-02-08

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

See all news »