Aircrafts and helicopters with jet motors can be fuelled by Jet A1, or, as it i also called, kerosene or jet fuel. When biobased fuels are mixed in with aviation fuels, the product is called biojet. Today, fuel from four different biobased production routes are certified as additives in conventional Jet A1. From a Swedish perspective, three of them are considered as interesting to develop further. The new fact sheet on aviation biofuel from f3 covers these three production routes.

At this point, this specific fact sheet is only available in Swedish. However, fact sheets covering other fuels are available in English. Find them here.

Other posts

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »