In a new report written for f3 by Per Hanarp and Mia Romare, Volvo Group, a life cycle assessment (LCA) of a distribution truck for urban applications, with either a diesel or otto engine using different fossil and bio-based fuels is presented. Impact of electrification is also briefly discussed.

The impact assessment is carried out with both COequivalent emissions and envi­ronmental damage cost assessment using the Environmental Priority Strategy methodology (EPS), to provide impact on different perspectives and times when it comes to sustainability evaluation. This somewhat broader perspective, compared to conventional well-to-wheel analyses, can give better understanding of different environmental risks in technology development choices. Providing an in-depth analysis in the comparison of the fuel and powertrains, the results of the assessment is also interpreted in terms of an f3 focus.

The project is titled Comparison of diesel and gas distribution trucks – a life cycle assessment case study, and the data used in the study is obtained from a life cycle assessment (LCA) performed for the research project “Utveckling av metodik att kommunicera miljöskadekostnadsdata”, financed by the Swedish Energy Agency and including  participants IVL, Chalmers, AkzoNobel, SCA Hygiene and Volvo Group.

Other posts

Vätgasproduktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas

Framtidens multitankstation kan komma att producera förnybar vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering av…

Read more »

News | 2022-04-20

Nytt faktablad täcker in styrmedel för minskade utsläpp från fordonsflottan

I Sverige har vi ett antal nationella styrmedel inriktade mot att minska fordonens användning av fossila drivmedel och utsläpp av…

Read more »

News | 2021-10-15

Svenska HVO-råvaror presenterades i webbinarium

Det finns flera alternativ till importerade råvaror för den svenska HVO-produktionen. I projektet Hållbar HVO-produktionspotential och miljöpåverkan pekar man ut…

Read more »

News | 2021-10-11

EU-överblick ger kontext till svenska styrmedel

Sverige är en av EU:s största konsumenter av biodrivmedel för transporter och också en stor importör. Inom EU påverkas Sverige…

Read more »

News | 2021-10-06

See all news »