In a new report written for f3 by Per Hanarp and Mia Romare, Volvo Group, a life cycle assessment (LCA) of a distribution truck for urban applications, with either a diesel or otto engine using different fossil and bio-based fuels is presented. Impact of electrification is also briefly discussed.

The impact assessment is carried out with both COequivalent emissions and envi­ronmental damage cost assessment using the Environmental Priority Strategy methodology (EPS), to provide impact on different perspectives and times when it comes to sustainability evaluation. This somewhat broader perspective, compared to conventional well-to-wheel analyses, can give better understanding of different environmental risks in technology development choices. Providing an in-depth analysis in the comparison of the fuel and powertrains, the results of the assessment is also interpreted in terms of an f3 focus.

The project is titled Comparison of diesel and gas distribution trucks – a life cycle assessment case study, and the data used in the study is obtained from a life cycle assessment (LCA) performed for the research project “Utveckling av metodik att kommunicera miljöskadekostnadsdata”, financed by the Swedish Energy Agency and including  participants IVL, Chalmers, AkzoNobel, SCA Hygiene and Volvo Group.

Other posts

Elbilar som ersätter fossilbilar kan ge stora utsläppsminskningar

Förbud mot nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ger kraftigt minskade koldioxidutsläpp när de ersätts av elbilar. Det visar en ny vetenskaplig…

Read more »

News | 2021-05-31

Åtta rekommendationer till beslutsfattare om biogas

När bussflottan i flera städer elektrifieras kan det påverka användningen av biogas. Den omställningen kan i sin tur påverka exempelvis…

Read more »

News | 2021-05-19

Olika lösningar för transportsektorns klimatomställning

Transportsektorns klimatmål hänger starkt ihop med dess energiförsörjning. Möjligheterna för att nå målen kan därför hittas på många områden. Den…

Read more »

News | 2021-02-11

Biodrivmedel och elektrifiering spelar olika roller men båda behövs

Biodrivmedel, el eller nåt annat? Svaret om vad som på sikt ska ersätta fossila drivmedel är givetvis inte så enkelt…

Read more »

News | 2020-11-12

See all news »