f3 and the Swedish Energy Agency answer questions via Skype about the ongoing call for projects within the collaborative research program Renewable transportation fuels and systems.

Other posts

Supply side views on biogas development

In March, we posted the news that the project Biogas in the transport sector – an actor and…

Read more »

News | 2019-08-12

Regional biogasutveckling temat på en heldagsworkshop i Stockholm

Den 27 maj anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och LTU en projektworkshop om regional biogasutveckling inom ramen för samverkansprogramprojektet Nätverk, lokala…

Read more »

News | 2019-06-26

Fossilfrihet och omställning av transportsektorn i Löfvens regeringsförklaring

I sin regeringsförklaring den 21 januari deklarerade Stefan Löfven att Sverige nu får en regering som består av Socialdemokraterna och…

Read more »

News | 2019-01-22

Registration open for conference and submission of future project ideas

The registration for the 2018 conference within the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems,…

Read more »

News | 2018-09-19

See all news »