We are glad to announce that the Swedish Energy Agency (SEA) recently took the decision to finance another four year phase of the f3 and SEA collaborative research program Renewable transportation fuels and systems. Read the full press release (in Swedish). A first call for project proposals is planned to open in connection to the start of the new phase.

Other posts

Supply side views on biogas development

In March, we posted the news that the project Biogas in the transport sector – an actor and…

Read more »

News | 2019-08-12

Registreringen för höstens samarrangerade programkonferens har öppnat

Den 4-6 november arrangerar Bio4Fuels (NO), Supergen Bioenergy (UK) och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system (SE) en gemensam konferens med…

Read more »

News | 2019-06-12

Lunchseminarium om flygets klimatpåverkan med Maria Wetterstrand

Klimatpåverkan från flygresor ökar kraftigt och enligt prognoserna fortsätter ökningen. Samtidigt har den svenska flygbranschen antagit ett mål att all…

Read more »

News | 2019-04-12

Se hela trafikutskottets öppna utfrågning om en fossiloberoende transportsektor

Den 17 januari höll trafikutskottet en öppen utfrågning om en fossiloberoende transportsektor, mer specifikt var fokus på transportsektorns bidrag till…

Read more »

News | 2019-01-21

See all news »