A new renewable energy directive for the period 2020-2030 was proposed by the European Commission on 30 November 2016. The proposed new directive is called RED II and it will enter into force on 1 January 2021, succeeding the current RED from 2009. In short, the RED II proposes a set of policy measures in order to reach the target of a 27% renewable energy share from energy consumed by the transportation, electricity, and heating/cooling sectors by 2030 that was endorsed by the EU Council in 2014.

f3 has compared the parts of the RED II proposal to the current RED that are relevant for the development and regulation of renewable transportation fuels and compiled the main alterations in a PM. The document is not a position paper but rather an overview of how the current directive and the new proposal differ.

Other posts

Ingen motsättning mellan biodrivmedel och el

Dröj inte med de lösningar som finns! Både biodrivmedel och elektrifiering behöver användas när Sverige ska kunna minska transportsektorns växthusgasutsläpp.

Read more »

News | 2021-10-05

Vägar mot klimatneutralitet i fokus på årets programkonferens

På årets programkonferens för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system vill vi fokusera på hur vi för verklighet av förutsättningarna…

Read more »

News | 2021-10-01

Vätgas är ämnet för det senaste faktabladet

Nu finns ett faktablad om vätgas tillgängligt från f3. Det ger en översikt över användning, produktion och lagring av vätgas,…

Read more »

News | 2021-09-21

Forskning och fakta behöver återfå sin tyngd i bioenergidebatten

Vi måste nyansera en alldeles för polariserad och missledd debatt. Det var den samlade innebörden i replikskiftet mellan de medverkande…

Read more »

News | 2021-09-03

See all news »