A new renewable energy directive for the period 2020-2030 was proposed by the European Commission on 30 November 2016. The proposed new directive is called RED II and it will enter into force on 1 January 2021, succeeding the current RED from 2009. In short, the RED II proposes a set of policy measures in order to reach the target of a 27% renewable energy share from energy consumed by the transportation, electricity, and heating/cooling sectors by 2030 that was endorsed by the EU Council in 2014.

f3 has compared the parts of the RED II proposal to the current RED that are relevant for the development and regulation of renewable transportation fuels and compiled the main alterations in a PM. The document is not a position paper but rather an overview of how the current directive and the new proposal differ.

Other posts

Poppelodling kan öka tillgången till inhemsk bioråvara

I Sverige finns mycket goda förutsättningar att storskaligt odla poppel eller andra snabbväxande lövträd som biomassabas till drivmedel. Forskning visar…

Read more »

News | 2022-05-23

Hybridteknik med el mångdubblar produktionen av biodrivmedel

Produktionen av biodrivmedel kan öka två till tre gånger om el tillförs produktionsprocessen. Metoden har potential att göra Sverige självförsörjande…

Read more »

News | 2022-06-16

Flera vägar leder rätt

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Read more »

News | 2022-06-17

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

See all news »