A new renewable energy directive for the period 2020-2030 was proposed by the European Commission on 30 November 2016. The proposed new directive is called RED II and it will enter into force on 1 January 2021, succeeding the current RED from 2009. In short, the RED II proposes a set of policy measures in order to reach the target of a 27% renewable energy share from energy consumed by the transportation, electricity, and heating/cooling sectors by 2030 that was endorsed by the EU Council in 2014.

f3 has compared the parts of the RED II proposal to the current RED that are relevant for the development and regulation of renewable transportation fuels and compiled the main alterations in a PM. The document is not a position paper but rather an overview of how the current directive and the new proposal differ.

Other posts

Swedavia becomes a member in f3

State-owned Swedavia Airports is the newest member to strengthen the f3 Innovation cluster for sustainable biofuels. The increased representation of…

Read more »

News | 2022-12-15

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Read more »

News | 2023-02-08

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

See all news »