The registration for the 2018 conference within the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems, held in Stockholm 22 November, is now open! The Swedish title “Flera filer mot framtidens förnybara drivmedel” could be translated to “Multi-lane roads towards renewable transportation fuels of the future” and refers to the need of paralel solutions in order to reach the goal of a fossil-independent vehicle fleet in Sweden by 2030.

Besides invited speakers and presentations of interesting results from projects, the conference program includes a Pitch & Match session in which possible future project ideas from the conference participants will be briefly presented. The purpose of the session is to create an arena for stakeholders to connect and discuss potential cooperation in the future, e.g. in applications within the research program. Read more and submit your idea here.

Read more and register here. (NB: The conference will be held in Swedish.)

Other posts

Landsbygdens röster om hållbar mobilitet i ny rapport

Staden och landsbygden presenterar mycket olika förutsättningar för hållbara transporter. En central skillnad är att mobilitet på landsbygden kanske inte…

Read more »

News | 2020-02-13

Fyra års verksamhet summerat i ny rapport

Åren 2014-2017 var f3 inne i sin andra etapp som centrumbildning och den första programperioden av samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och…

Read more »

News | 2020-02-13

Event samlade nyfikna på FoU för gas

Den 30 september deltog f3:s föreståndare Ingrid Nohlgren i eventet “FoU-dag i gasens tecken”, som anordnades i Göteborg av Energigas…

Read more »

News | 2019-10-09

Ändringar i två EU-direktiv väntas få påverkan på fordonsproducenter

Det första direktivet handlar om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon. Förslaget innehåller i nuläget bindande mål…

Read more »

News | 2019-03-12

See all news »