The registration for the 2018 conference within the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems, held in Stockholm 22 November, is now open! The Swedish title “Flera filer mot framtidens förnybara drivmedel” could be translated to “Multi-lane roads towards renewable transportation fuels of the future” and refers to the need of paralel solutions in order to reach the goal of a fossil-independent vehicle fleet in Sweden by 2030.

Besides invited speakers and presentations of interesting results from projects, the conference program includes a Pitch & Match session in which possible future project ideas from the conference participants will be briefly presented. The purpose of the session is to create an arena for stakeholders to connect and discuss potential cooperation in the future, e.g. in applications within the research program. Read more and submit your idea here.

Read more and register here. (NB: The conference will be held in Swedish.)

Other posts

Detaljerat program publicerat för programkonferensen 16-17 november

Hur gör vi verklighet av de bästa förutsättningarna för biodrivmedel och el att på allvar bidra till transportsektorns minskade klimatpåverkan?…

Read more »

News | 2021-10-22

Flera förnybara alternativ för färjor i kollektivtrafik

Många rederier är positiva och väldigt intresserade av att övergå till fossilfria bränslen. Det ser projektgruppen i f3-projektet Förnybara…

Read more »

News | 2021-09-22

Medierapportering spelar roll i systemskiften

Medierapporteringen om fördelarna med elektrifiering av kollektivtrafiken är kraftfull och har potential att påverka beslutsfattare. Det är en av slutsatserna…

Read more »

News | 2021-09-09

Forskarna hjälper politiken att tolka ritningen över framtidens förnybara drivmedel

Som före detta politiker och nuvarande ordförande för f3 har Annika Åhnberg erfarenheter av att arbeta med både beslutsfattare och…

Read more »

News | 2021-01-21

See all news »