Registration is now open for the seminar Feedstock for sustainable biofuel production, co-arranged by f3, SLU and Bio4Energy in Umeå on February 6th 2017!

This seminar aims at presenting different perspectives on the feedstock side of the value chain of biofuel production. We choose to focus on the potential of tailor-made feedstock, effects of the choice of method on evaluating sustainability issues, as well as give an update of the role of EU policies and regulation in the development of sustainable biofuel production. Plenary presentations as well as study visits to the Biomass Technology Centre (BTC) and the demonstration plant for torrefaction in Holmsund (IDU) are included in the program.

The target audience is industrial, public and academic actors with an interest in the use of forest biomass, biorefinery and biofuel production and use. In addition, this will be an excellent opportunity to network with researchers, industry representatives and public sector stake-holders representing the value chain of renewable transportation fuels.

The seminar is free of charge but the number of participants is limited. Be sure to register online before January 22nd 2017!

Photo: FreeImages.com/Bob Smith

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Read more »

News | 2023-12-18

See all news »