Registration is now open for the concluding conference for the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems. The conference is held in Uppsala on 25-26 October and arranged by f3 and the Swedish Energy Agency jointly with SLC, the Swedish Life Cycle Center.

Come and take part of presentations of results from 29 projects within the research program, learn about the current plans and efforts of the Swedish Energy Agency regarding renewable fuels, take part in an acitivity arranged by SLC, engage in mingle and networking and much more. A detailed program will be available later.

The number of participants is limited – be sure to register already!

Other posts

Biodrivmedel är klimat- och kostnadseffektivt för framtida flyg och sjöfart

Förnybara drivmedel för sjöfarten och flyget kommer att spela en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och…

Read more »

News | 2022-04-21

Flera vägar leder rätt

Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet som avslutas under 2022 har finansierat…

Read more »

News | 2022-06-17

Ökad elektrifiering och biodrivmedel krävs för att nå klimatmål

Ny forskning visar att både ökad elektrifiering och reduktionsplikt krävs om man vill minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk…

Read more »

News | 2022-06-22

BRA wins sustainability award – donates prize money to f3

On 19th October, the Swedish Confederation of Transport Enterprises’ sustainability award 2022 was awarded to BRA, Braathens Regional Airlines, in…

Read more »

News | 2022-10-22

See all news »