In May, a report from the project Barriers to an increased utilisation of high biofuel blends in the Swedish vehicle fleet was published. After the removal of two appendices due to confidentiality issues, and a couple of paragraphs in the text, a revised version of the report is now available.

Other posts

Complete programme for the conference Building a sustainable European biofuel industry

On 4-6 November, the conference Building a sustainable European biofuel industry will take place in Gothenburg. This is a…

Read more »

News | 2019-10-24

Nine new collaborative research program projects demonstrate a wide range in scope

Finally we can announce the result of the spring call in the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program…

Read more »

News | 2019-07-02

f3 sammanfattar implementeringsplanen för bioenergi i EU:s SET-plan samt ETIP Bioenergys strategiska forskningsagenda

År 2030 ska EU:s transportsektor försörjas med minst 14% förnybar energi. Denna målsättning ingår i EU:s nya förnybarhetsdirektiv (RED II),…

Read more »

News | 2018-12-20

Replikväxling på DN Debatt visar på vikten av ett systemperspektiv

Den 13 december publicerades en artikel på DN Debatt där forskarna Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger skriver att det…

Read more »

News | 2018-12-17

See all news »