Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att satsningarna lönar sig i längden. Politisk osäkerhet samt instabilitet i styrmedel, lagstiftning och riktlinjer minskar benägenheten att ta risker. Men i vilken utsträckning?

De senaste åren har en rad utredningar studerat detta ur olika perspektiv, ofta genom intervjuer, enkäter och workshops med branschföreträdande aktörer. f3 har gjort en översyn av vad som framkommer i ett urval av dessa utredningar, med utgångspunkt i Bioekonomiutredningen vars första delbetänkande publicerades våren 2023.

Det framhålls samstämmigt i litteraturen att politisk osäkerhet, kortsiktiga styrmedel och styrmedel med täta förändringar försvårar för industrin att investera och därmed hindrar utvecklingen av förnybara drivmedel. Men utvecklingen påverkas också av osäkerhet kring tillståndsprocesser, vilka effekter styrmedel för andra sektorer har på efterfrågan på biodrivmedel och bioråvaror, samt målen och ambitionerna för klimatpolitiken i stort, både i Sverige och internationellt.

De slutsatser som framkommer i litteraturen är förankrade i generell styrmedelsforskning kring barriärer och drivkrafter.

Här kan du läsa ett utdrag från f3:s översikt och också ladda ner den i sin helhet.

Other posts

Swedavia becomes a member in f3

State-owned Swedavia Airports is the newest member to strengthen the f3 Innovation cluster for sustainable biofuels. The increased representation of…

Read more »

News | 2022-12-15

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

f3 publicerar fakta om reduktionsplikten

De senaste åren har reduktionsplikten gått från okänd till omstridd. Den 29 november 2023 ska riksdagen rösta om huruvida reduktionspliktens…

Read more »

News | 2023-11-27

See all news »