Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att satsningarna lönar sig i längden. Politisk osäkerhet samt instabilitet i styrmedel, lagstiftning och riktlinjer minskar benägenheten att ta risker. Men i vilken utsträckning?

De senaste åren har en rad utredningar studerat detta ur olika perspektiv, ofta genom intervjuer, enkäter och workshops med branschföreträdande aktörer. f3 har gjort en översyn av vad som framkommer i ett urval av dessa utredningar, med utgångspunkt i Bioekonomiutredningen vars första delbetänkande publicerades våren 2023.

Det framhålls samstämmigt i litteraturen att politisk osäkerhet, kortsiktiga styrmedel och styrmedel med täta förändringar försvårar för industrin att investera och därmed hindrar utvecklingen av förnybara drivmedel. Men utvecklingen påverkas också av osäkerhet kring tillståndsprocesser, vilka effekter styrmedel för andra sektorer har på efterfrågan på biodrivmedel och bioråvaror, samt målen och ambitionerna för klimatpolitiken i stort, både i Sverige och internationellt.

De slutsatser som framkommer i litteraturen är förankrade i generell styrmedelsforskning kring barriärer och drivkrafter.

Här kan du läsa ett utdrag från f3:s översikt och också ladda ner den i sin helhet.

Andra inlägg

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Läs mer »

Nyheter | 2023-04-26

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Läs mer »

Nyheter | 2023-11-16

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Läs mer »

Nyheter | 2023-12-18

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Läs mer »

Nyheter | 2024-04-02

Se alla nyheter »