Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att satsningarna lönar sig i längden. Politisk osäkerhet samt instabilitet i styrmedel, lagstiftning och riktlinjer minskar benägenheten att ta risker. Men i vilken utsträckning?

De senaste åren har en rad utredningar studerat detta ur olika perspektiv, ofta genom intervjuer, enkäter och workshops med branschföreträdande aktörer. f3 har gjort en översyn av vad som framkommer i ett urval av dessa utredningar, med utgångspunkt i Bioekonomiutredningen vars första delbetänkande publicerades våren 2023.

Det framhålls samstämmigt i litteraturen att politisk osäkerhet, kortsiktiga styrmedel och styrmedel med täta förändringar försvårar för industrin att investera och därmed hindrar utvecklingen av förnybara drivmedel. Men utvecklingen påverkas också av osäkerhet kring tillståndsprocesser, vilka effekter styrmedel för andra sektorer har på efterfrågan på biodrivmedel och bioråvaror, samt målen och ambitionerna för klimatpolitiken i stort, både i Sverige och internationellt.

De slutsatser som framkommer i litteraturen är förankrade i generell styrmedelsforskning kring barriärer och drivkrafter.

Här kan du läsa ett utdrag från f3:s översikt och också ladda ner den i sin helhet.

Andra inlägg

Swedavia ny medlem i f3

Nu är det klart att statligt ägda Swedavia förstärker f3 Innovationskluster för hållbara biodrivmedel som ny medlem. Det innebär att…

Läs mer »

Nyheter | 2022-12-15

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Läs mer »

Nyheter | 2023-02-08

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Läs mer »

Nyheter | 2023-03-06

Ambitionerna för reduktionsplikten får inte sänkas

Reduktionspliktens framtid har sedan valet i september varit ett hett politiskt diskussionsämne. Regeringspartierna och SD vill alla sänka reduktionsplikten, men…

Läs mer »

Nyheter | 2023-04-26

Se alla nyheter »