In the GreenPilot project a pilot boat is converted to operate on methanol, thus opening up to a more sustainable and competitive coastal and inland transport. The project started in March of 2016 and will go on until 2018.

On June 15th, a seminar was arranged in Gothenburg to present the outcome and lessons learned so far. The program included presentations from actors of relevance to the project, among them f3, which was presented by Johanna Mossberg. Julia Hansson, IVL, talked about the project Prospects for renewable marine fuels that is carried out within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems.

The GreenPilot seminar was arranged by SMTF (Swedish Maritime Technology Forum), Scandinaos, SSPA, Swedish Transport Administration, Swedish Maritime Administration and Lighthouse. A reccording of the seminar by Lighthouse is accessible here.

Other posts

Infångat kol ger klimatneutralt flygbränsle

Klimatpåverkan från flyget kan elimineras fullt ut om produktionen av flygbränsle kombineras med infångning och lagring av koldioxid. I produktionsprocesser…

Read more »

News | 2022-04-12

Vätgasproduktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas

Framtidens multitankstation kan komma att producera förnybar vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering av…

Read more »

News | 2022-04-20

Biodrivmedel är klimat- och kostnadseffektivt för framtida flyg och sjöfart

Förnybara drivmedel för sjöfarten och flyget kommer att spela en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och…

Read more »

News | 2022-04-21

Hybridteknik med el mångdubblar produktionen av biodrivmedel

Produktionen av biodrivmedel kan öka två till tre gånger om el tillförs produktionsprocessen. Metoden har potential att göra Sverige självförsörjande…

Read more »

News | 2022-06-16

See all news »