In the GreenPilot project a pilot boat is converted to operate on methanol, thus opening up to a more sustainable and competitive coastal and inland transport. The project started in March of 2016 and will go on until 2018.

On June 15th, a seminar was arranged in Gothenburg to present the outcome and lessons learned so far. The program included presentations from actors of relevance to the project, among them f3, which was presented by Johanna Mossberg. Julia Hansson, IVL, talked about the project Prospects for renewable marine fuels that is carried out within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems.

The GreenPilot seminar was arranged by SMTF (Swedish Maritime Technology Forum), Scandinaos, SSPA, Swedish Transport Administration, Swedish Maritime Administration and Lighthouse. A reccording of the seminar by Lighthouse is accessible here.

Other posts

Poppelodling kan öka tillgången till inhemsk bioråvara

I Sverige finns mycket goda förutsättningar att storskaligt odla poppel eller andra snabbväxande lövträd som biomassabas till drivmedel. Forskning visar…

Read more »

News | 2022-05-23

Många perspektiv på möjligheterna med förnybara drivmedel vid årets programkonferens

Klimatpåverkan från transportsektorn kan minskas på flera sätt. Två åtgärdsområden är effektivare fordon och minskningar av transportbehovet. För de nödvändiga…

Read more »

News | 2021-11-23

Nytt faktablad täcker in styrmedel för minskade utsläpp från fordonsflottan

I Sverige har vi ett antal nationella styrmedel inriktade mot att minska fordonens användning av fossila drivmedel och utsläpp av…

Read more »

News | 2021-10-15

Svenska HVO-råvaror presenterades i webbinarium

Det finns flera alternativ till importerade råvaror för den svenska HVO-produktionen. I projektet Hållbar HVO-produktionspotential och miljöpåverkan pekar man ut…

Read more »

News | 2021-10-11

See all news »