In the GreenPilot project a pilot boat is converted to operate on methanol, thus opening up to a more sustainable and competitive coastal and inland transport. The project started in March of 2016 and will go on until 2018.

On June 15th, a seminar was arranged in Gothenburg to present the outcome and lessons learned so far. The program included presentations from actors of relevance to the project, among them f3, which was presented by Johanna Mossberg. Julia Hansson, IVL, talked about the project Prospects for renewable marine fuels that is carried out within the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems.

The GreenPilot seminar was arranged by SMTF (Swedish Maritime Technology Forum), Scandinaos, SSPA, Swedish Transport Administration, Swedish Maritime Administration and Lighthouse. A reccording of the seminar by Lighthouse is accessible here.

Other posts

Kostnaden för att minska klimatutsläpp i olika sektorer kan jämföras med hjälp av modell

Ny forskning visar på hur kostnader inom energisystemet som helhet kan påverkas av höga krav på inblandning av flytande biodrivmedel.

Read more »

News | 2022-10-05

Transportsektorns fossilfria omställning kräver fortsatt olika drivmedelslösningar

Den 1 februari träffades representanter från f3:s medlemsorganisationer i Lund för att diskutera forskningsresultat om förnybara drivmedel och omställningen av…

Read more »

News | 2023-02-08

Bioenergiforskare vill att vi lyfter blicken från avgasröret

Det finns en spridd missuppfattning att biobränslenas klimatpåverkan skulle bestämmas av koldioxidutsläppen från fordon och energianläggningar som använder biobränsle. Men…

Read more »

News | 2023-03-06

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

See all news »