In early 2018, the Swedish Government appointed a new committee with the purpose to analyse how the use of sustainable biofuels in aviation can increase in order to support the transition to a fossil-free energy system and reduced climate impact. The committee also had the task to propose adequate policy measures that could be implemented.

The committee has now published its final report. The key proposal is implementation of a reduction obligation quota system with gradually stricter demands of blending of renewable fuels into the kerosene that is used as fuel today. The demand for 2030 would be a 30 percent blend-in.

The final report is available for download (in Swedish) here.

Other posts

Visualiseringar för ökad förståelse för transportomställningen

Vad är den centrala okunskapen när det gäller omställningen av transportsektorn till fossilfrihet? Vad känner politiker och allmänhet generellt inte…

Read more »

News | 2019-05-15

Koordinatorträff hos Lantmännen Agroetanol

Den 11 april möttes f3:s parters koordinatorer i Norrköping, inbjudna av Lantmännen Agroetanol. Programmet inleddes med att innovationschef Andreas Gundberg…

Read more »

News | 2019-04-15

Lunchseminarium om flygets klimatpåverkan med Maria Wetterstrand

Klimatpåverkan från flygresor ökar kraftigt och enligt prognoserna fortsätter ökningen. Samtidigt har den svenska flygbranschen antagit ett mål att all…

Read more »

News | 2019-04-12

Replikväxling på DN Debatt visar på vikten av ett systemperspektiv

Den 13 december publicerades en artikel på DN Debatt där forskarna Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger skriver att det…

Read more »

News | 2018-12-17

See all news »