Biofuels have been recognized to be one of the key solutions for reducing the greenhouse gas emissions from the transport sector. For quite some time there have been national and international (EU-level) policies promoting biofuels and this has indeed led to significant increase in production.

Kristina Holmgren (IVL and Chalmers) has written a paper in which current policies applied for the promotion of biofuels in Sweden are described, and a discussion on problems and potential improvements is given. The report compares supply and demand side instruments, and what effects they have had (in cases where the instruments have been in place for some time) or could have. Special emphasize is given to the question whether policies should distinguish between 1st and 2nd (or 3rd) generation biofuels.

You can download the report here.

Other posts

Vätgasproduktion på macken kan påskynda introduktionen av vätgas

Framtidens multitankstation kan komma att producera förnybar vätgas på plats för sina kunder. Det visar en ny utvärdering av…

Read more »

News | 2022-04-20

Fem webbinarier om ny forskning på förnybara drivmedel

Forskningen inom samverkansprogrammet täcker in många olika aspekter av förnybara drivmedel och system. Under våren återstår fem digitala tillfällen att…

Read more »

News | 2022-04-28

Variationer i LCA-ramverk ger olika svar om biodrivmedels miljöpåverkan

Många aktörer använder livscykelanalys (LCA) när de ska fatta beslut grundade på förnybara drivmedels miljöpåverkan. En jämförelse mellan tre ramverk…

Read more »

News | 2022-05-25

Ökad elektrifiering och biodrivmedel krävs för att nå klimatmål

Ny forskning visar att både ökad elektrifiering och reduktionsplikt krävs om man vill minska transportsektorns fossila koldioxidutsläpp och nå politisk…

Read more »

News | 2022-06-22

See all news »