Biofuels have been recognized to be one of the key solutions for reducing the greenhouse gas emissions from the transport sector. For quite some time there have been national and international (EU-level) policies promoting biofuels and this has indeed led to significant increase in production.

Kristina Holmgren (IVL and Chalmers) has written a paper in which current policies applied for the promotion of biofuels in Sweden are described, and a discussion on problems and potential improvements is given. The report compares supply and demand side instruments, and what effects they have had (in cases where the instruments have been in place for some time) or could have. Special emphasize is given to the question whether policies should distinguish between 1st and 2nd (or 3rd) generation biofuels.

You can download the report here.

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Satsningar på biodrivmedel försvåras av politisk osäkerhet

Industrins planer, beslut och investeringsvilja om en utökad biodrivmedelsproduktion påverkas i hög grad av hur säker man är på att…

Read more »

News | 2023-10-12

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Read more »

News | 2023-12-18

f3 hörs i podden Innovationslandet

Podden Innovationslandet uppmärksammar innovativa lösningar och hur de kan förändra samhället i positiv riktning. I det senaste avsnittet medverkade f3:s…

Read more »

News | 2024-04-02

See all news »