Open call for projects in the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems. The call closes on 19 February 2020 and the maximum committed budget is 15 Million SEK. The full call text (in Swedish) is available for downloading below.

Do you conduct research on, work with or make use of systems analyses? Then you are welcome to apply for funding that promotes development and use of sustainable renewable transportation fuels. Projects within the collaborative research program should contribute to increasing the knowledge on a future transport system supported by environmentally, economically and socially sustainable renewable transportation fuels. They shall focus on issues that limit and/or impact the sustainability and potential of a certain fuel to contribute to a sustainable transport sector. Projects involving several stakeholders and potential receivers of results, preferably from different sectors along e.g. a value chain, are specially welcomed.

The current call will prioritize

  • research projects within area 5 (Syntheses)
  • research projects within all five research areas presenting innovative communication activities targeted towards stakeholders that can make use of project results, thereby contributing to fulfilling the objectives of the program concerning dissemination of results

Your application is submitted through the Swedish Energy Agency web-based application tool, E-kanalen. Below, relevant information and instructions for applicants is listed. NB: Most of the material is in Swedish.

Read this before you apply

Apply for funding

Other useful information

Support in the application process is offered until 19 February 2020, 12.00 by Vera Nemanova, Swedish Energy Agency (email or phone 016-544 24 65) and Ingrid Nohlgren, f3 (email or phone 031-772 63 52).

Other posts

Möjligheter med elektrobränslen och utmaningar på vägen

Tillgången på råvaror för biodrivmedel är begränsad och batteriteknik är inte den bästa lösningen för alla typer av fordon i…

Read more »

News | 2023-08-28

Hållbarhet och plantor på tillväxt hos Södra i Falkenberg

Den 6-7 november samlades f3:s medlemmar kring föredrag och aktiviteter om biodrivmedel från skogen, markanvändningsfrågor och EU:s klimatpolitik. På programmet…

Read more »

News | 2023-11-16

Här är prislistan för växthusgasreduktion med olika förnybara drivmedel

Sedan den svenska reduktionsplikten infördes 2018 för att reducera transportsektorns utsläpp av växthusgaser har den ställt successivt hårdare krav på…

Read more »

News | 2023-12-18

Mer svenska biodrivmedel gynnar hela samhället

En ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel ger Sverige ökad tillväxt och fler gröna jobb, stärkt konkurrenskraft och ökad…

Read more »

News | 2024-03-12

See all news »