The project An innovation policy framework and policy options for the development of biorefineries that finished in June 2018 is a part of the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems. In January, an article was published from the project in the scientific journal Technological Forecasting and Social Change.

It discusses how various network characteristics could affect the development of sustainable technologies, including how different categories of network management strategies could be deployed to influence actor collaborations. The paper’s main contribution is an analytical framework that addresses the changing roles of network management at the interface between various phases of the technological development process, illustrated with the empirical case of advanced biorefinery technology development in Sweden.

The article, titled Technological development for sustainability: The role of network management in the innovation policy mix is linked from the project page along with two other deliverables.

Other posts

Biomassaproduktion i multifunktionella system lindrar miljöproblematik

Ökad efterfrågan på biomassa riskerar att intensifiera jordbruket och bidra till dess negativa miljöeffekter. Med förändrad markanvändning och multifunktionella produktionssystem…

Read more »

News | 2022-05-30

Mångdubblad produktion av biodrivmedel med ny teknikkombination

En utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att betydligt mer av kolet i råvaran kan…

Read more »

News | 2022-04-06

f3 summerar 2021

Nu finns vår årsrapport för 2021 publicerad! Du kan läsa och ladda ner den här. I årsrapporten…

Read more »

News | 2022-03-17

Lastkapacitet och tankinfrastruktur viktiga för massgodstransporter med bränsleceller

Fordon för massgodstransporter i tätortsmiljö ställer särskilda krav när det gäller lastkapacitet och lokalisering av tankinfrastruktur. Möjliga fossilfria alternativ till…

Read more »

News | 2022-02-02

See all news »