The project An innovation policy framework and policy options for the development of biorefineries that finished in June 2018 is a part of the f3 and Swedish Energy Agency collaborative research program Renewable transportation fuels and systems. In January, an article was published from the project in the scientific journal Technological Forecasting and Social Change.

It discusses how various network characteristics could affect the development of sustainable technologies, including how different categories of network management strategies could be deployed to influence actor collaborations. The paper’s main contribution is an analytical framework that addresses the changing roles of network management at the interface between various phases of the technological development process, illustrated with the empirical case of advanced biorefinery technology development in Sweden.

The article, titled Technological development for sustainability: The role of network management in the innovation policy mix is linked from the project page along with two other deliverables.

Other posts

Mångdubblad produktion av biodrivmedel med ny teknikkombination

En utvärdering av 14 tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter visar att betydligt mer av kolet i råvaran kan…

Read more »

News | 2022-04-06

Infångat kol ger klimatneutralt flygbränsle

Klimatpåverkan från flyget kan elimineras fullt ut om produktionen av flygbränsle kombineras med infångning och lagring av koldioxid. I produktionsprocesser…

Read more »

News | 2022-04-12

Biodrivmedel är klimat- och kostnadseffektivt för framtida flyg och sjöfart

Förnybara drivmedel för sjöfarten och flyget kommer att spela en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid från transportsektorn och…

Read more »

News | 2022-04-21

Fem webbinarier om ny forskning på förnybara drivmedel

Forskningen inom samverkansprogrammet täcker in många olika aspekter av förnybara drivmedel och system. Under våren återstår fem digitala tillfällen att…

Read more »

News | 2022-04-28

See all news »