Bio+programmets årskonferens.

Event details

Start: 2024-09-05, 09:30

End: 2024-09-05, 18:00

Location: Stockholm

Other posts

Industriella bioraffinaderier i Sverige – Pågående forskning och utveckling

Halvdagsevent i Stockholm av Energimyndigheten och IETS TCP.

Read more »

27 September

Liquid biofuels as critical solution for decarbonizing transport

Webinar organized by the World Bioenergy Association, WBA.

Read more »

28 November

Making better use of biofuels: How can the EU ensure policy consistency?

Hybrid event by Euractiv with support from ePURE.

Read more »

23 October

Uppföljning av de transportpolitiska målen

Webbinarium av Trafikanalys.

Read more »

23 April

See all event »