Tvådagarsevent i Lund.

Event details

Start: 2021-11-10, 09:00

End: 2021-11-11, 17:00

Location: Lund

Other posts

ETIP Bioenergy 11th Stakeholder Plenary Meeting

Two-day meeting in Brussels, Belgium.

Read more »

27 - 28 September

Biodrivtinget 2023

Mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige.

Read more »

06 December

Industrihearing om fossilfria material och behovet av mer biogas

Hearing med Industrins biogaskommission.

Read more »

31 May

Umeå står modell när framtidens hållbara sjöfart formas

Hybridevent med framåtblickande diskussioner om förnybara drivmedel, med Umeå som modell.

Read more »

28 May

See all event »