Heldagskonferens i Stockholm av Fossilfritt Sverige som följer upp arbetet med att genomföra de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.

Event details

Start: 2022-10-26, 09:00

End: 2022-10-26, 17:00

Location: Stockholm

Other posts

Industriella bioraffinaderier i Sverige – Pågående forskning och utveckling

Halvdagsevent i Stockholm av Energimyndigheten och IETS TCP.

Read more »

27 September

ETIP Bioenergy 11th Stakeholder Plenary Meeting

Two-day meeting in Brussels, Belgium.

Read more »

27 - 28 September

Så kan vägtrafikens elektrifiering fungera

Seminarium i Göteborg av Chalmers.

Read more »

27 November

Transportforum 2025

Konferens av VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Read more »

15 - 16 January

See all event »