Frågestund via Skype.

Event details

Start: 2020-01-16, 10:00

End: 2020-01-16, 11:00

Location: Skype

Other posts

Synsätt på transporteffektivt samhälle

Webbinarium om transportplanering, ohållbar biltrafik och klimatmål arrangerat av Naturvårdsverket.

Read more »

03 December

Event | 2020-12-03

Omställning till fossiloberoende godstransporter på väg

Digital workshop inom samverkansprojektet KNOGA.

Read more »

20 October

Event | 2020-10-20

Renewable transportation fuels and systems – Program conference 2020

Digital event specifically for invited project managers and participants in projects within the collaborative research program Renewable transportation fuels and…

Read more »

25 November

Event | 2020-11-25

Cost effective battery electric vehicles and their charging strategies

Webbaserat lunchseminarium arrangerat av Chalmers styrkeområde Transport.

Read more »

03 June

Event | 2020-06-03

See all event »