Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls. Utfrågningen går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Event details

Start: 2019-01-17, 08:40

End: 2019-01-17, 12:00

Location: Stockholm/webbaserat

Other posts

Grönt ljus 2030

Trafikverkets resultatkonferens för transportsektorns klimatmål, Stockholm. Konferensen webbsänds också.

Read more »

18 November

Event | 2019-11-18

Hur går omställningen till fossilfria tunga transporter?

Frukostseminarium i Stockholm.

Read more »

05 June

Event | 2019-06-05

Renewable fuels – Sweden, a small country with high ambitions

Half-day seminar, Stockholm.

Read more »

20 May

Event | 2019-05-20

Energiutblick 2019

Energimyndighetens årliga energikonferens, Eskilstuna.

Read more »

09 April

Event | 2019-04-09

See all event »