Den 13 december publicerades en artikel på DN Debatt där forskarna Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger skriver att det nya lagkravet på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel (den så kallade reduktionsplikten som infördes den 1 juli 2018) tvärtemot sin avsikt kommer att öka utsläppen av koldioxid. Denna slutsats har de dragit genom att anta att om vi inte odlat råvaror för att producera biodrivmedel så skulle det växa skog på samma mark. Utifrån detta antagande hävdar de att biodrivmedlen antingen orsakar avskogning eller står i vägen för etablering av ny skog som binder in koldioxid.

Under torsdagen den 13 och fredagen den 14 december publicerades fyra repliker på artikeln, på tre av dessa är flera av f3:s parter medförfattare. I dessa repliker framförde flera av f3:s parter från både akademi, institut och industri kritik mot Wirsenius och Searchingers forskningsresultat. Den grundar sig i att Wirsenius och Searchinger bland annat inte tagit hänsyn till flera viktiga aspekter, och därmed inte utvärderat biodrivmedels möjligheter på ett rättvisande sätt. Vidare har deras metodik kritiserats. Wirsenius och Searchinger generaliserar resultaten från sin studie av biodrivmedel som utgår från åkergrödor eller plantager till att gälla andra typer av drivmedel med helt andra förutsättningar, vilket gör att deras slutsatser om biodrivmedels klimatprestanda blir totalt missvisande.

Sammanfattningsvis visar denna debatt än en gång på komplexiteten i omställningen till en förnybara transportsektor och vikten av ett systemperspektiv som baseras på bästa tillgängliga kunskap för att välja de rätta framtidslösningarna.

Här länkar vi samtliga artiklar i replikväxlingen:

Other posts

Call for projects opens today!

Take part in developing the use of sustainable renewable transportation fuels through system analyses Today 5 November 2018, a new…

Read more »

News | 2018-11-05

Registration open for conference and submission of future project ideas

The registration for the 2018 conference within the Swedish Energy Agency and f3 collaborative research program Renewable transportation fuels and systems,…

Read more »

News | 2018-09-19

How can we evaluate future biorefinery concepts today?

The number of possible combinations of feedstock, feedstock pre-treatment, and downstream pro­cesses for large-scale production of different types of biofuel…

Read more »

News | 2018-09-19

What are the prospects for renewable LBG in Sweden in 2030?

The interest for renewable liquid methane as a fuel for heavy duty road and marine transports has risen in Sweden…

Read more »

News | 2018-06-12

See all news »