Om projektet

Projekt syftar till att undersöka tillgången på data om positiv social påverkan för förnybara fordonsbränslen inom relevanta sektorer och geografiska områden. Datainsamlingen inriktas på de sektorer och länder/regioner som är relevanta för de 2-4 vanligaste förnybara bränslena relevanta på den svenska marknaden. Resultatet kommer att presenteras som potentialer för positiv påverkan.

Projektet är en del i en övergripande ambition att antingen integrera data i de befintliga databaserna SHDB och PSILCA eller komplettera dem vid sidan av.

Fakta

Projektledare
Elisabeth Ekener, KTH

Kontakt
elisabeth.ekener@abe.kth.se

Deltagare
Doktorand, KTH // Julia Hansson, IVL

Tidplan
Maj - november 2017

Total projektkostnad
250 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och KTH