Om projektet

I många länder söder om Sahara i Afrika pågår produktion och forskning om biodrivmedel, men skillnaderna i produktionsskala och råvaror m.m. är stora mellan olika länder och samlad information saknas.

Syftet med detta projekt är därför att överblicka läget gällande pågående och planerad produktion av drivmedel, aktörer med anknytning till biodrivmedel, forskning, och andra relaterade aspekter såsom exempelvis aktuell biodrivmedelspolitik eftersom utvecklingen av biodrivmedel har stark koppling till den politik som förs i länderna i regionen. Flera länder, till exempel Benin, Ghana, Kenya, Mocambique, Sydafrika och Tanzania, är i färd med att utveckla mål och regelverk kring biodrivmedel, med syfte att främja en hållbar utveckling av biodrivmedel.

Fakta

Projektledare
Serina Ahlgren, tidigare på SLU

Kontakt
serina.ahlgren@ri.se

Deltagare
Samuel Aradom Messmer och Cecilia Sundberg, SLU

Tidplan
Januari - juni 2013

Total projektkostnad
122 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och SLU