Om projektet

De senaste åren har antalet gasdrivna bilar och bussar ökat snabbt i Sverige. Detta projekt undersöker hur mycket fordonsgas vi i Sverige och Europa skulle kunna producera av stallgödsel och skörderester från lantbruket.

Detta genomförs med hjälp av en modell som projektet konstruerat av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion, med hänsyn till hur fördelningen av olika restflöden ser ut geografiskt. Modellen har en finare geografisk upplösning än tidigare studier, vilket möjliggör en helhetsbedömning av kostnader för investeringar och drift av anläggningar för rötning och uppgradering till fordonsgas samt transporter av substrat och rötrester. Resultatet blir en karta över potentialen för att producera biogas från lantbrukets restflöden i hela Europa. Inom projektet har en djupare analys för Sverige utförts, i samverkan med representanter från akademi, myndigheter och industri.

Resultat

Slutrapport

Fakta

Projektledare
Martin Persson, Chalmers

Kontakt
martin.persson@chalmers.se

Deltagare
Christel Cederberg och Göran Berndes, Chalmers // Rasmus Einarsson och Johan Torén, SP // Emma Kreuger, Lunds universitet

Tidplan
September 2014 - oktober 2015

Total projektkostnad
803 052 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Chalmers, SP och Lunds universitet

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
39124-1