Om projektet

Ett generellt problem när det kommer till biogas av bränslekvalitet är kostnads- och energieffektiv transport och förvaring. Ett alternativ skulle kunna vara att konvertera biogasen till gashydrat för att möjliggöra smidigare transport och därefter uppgradering i stor skala till exempelvis fordonsgas. Hydrater är isliknande kristaller som uppstår vid låg temperatur och högt tryck.

Denna studie har undersökt ekonomiska och energimässiga förutsättningar att bilda gashydrater från biogas genom att tillämpa jämförande systemanalys. En ambition med projektet är att visa att det är tekniskt och ekonomiskt effektivt att leverera biogashydrat från småskaliga biogasproducenter med mindre fördelaktiga geografiska lägen.

Fakta

Projektledare
Ida Norberg, tidigare på JTI (SP)

Kontakt
ida.norberg@biofuelregion.se

Deltagare
Johan Andersson och Pernilla Tidåker, JTI (SP) // Åke Nordberg och Anders Larsolle, SLU // Sven-Olov Holm och Lars Magnusson, MetaHyd AB // Johanna Berlin, SP

Tidplan
Oktober 2012 - Oktober 2013

Total projektkostnad
722 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, JTI (SP), SLU och SP