Omställning till klimatsmartare massgodstransporter i tätortsmiljö

Vid transport av massgods, dvs. jord, sten, sand, grus och schaktmassor, är fordonens lastförmåga av stor betydelse. Batterielektriska fordon och fordon med vätgasdrivna bränsleceller kan vara ett alternativ när den här typen av transporter i städer och tätorter ska bli fossilfria.

En kartläggning av teknikläget visar att det finns kommersiella modeller och typer av el- och bränslecellsfordon som lämpar sig för dessa transporter, och fler är på väg ut på marknaden.

Genom att syntetisera kunskap och erfarenheter från studier gällande tunga massgodstransportuppdrag i tätortsmiljö i Stockholm, visas att fordon med dessa alternativa drivmedel eller energilager ger lägre växthusgasutsläpp, energikostnader och i flera fall lägre energiförbrukning än konventionella dieselfordon.

Batterielektriska fordon med eller utan anslutning till elväg ger teoretiskt sett bra värden utifrån såväl energimässiga, miljömässiga som ekonomiska aspekter. Men för tunga transporter är lastkapaciteten en viktig parameter som kan påverka valet av fordon. Jämfört med batterielektriska fordon med tunga batterier kan bränslecellsutrustade tyngre lastbilar ta ombord större energimängder i form av vätgas, utan att i högre grad påverka fordonens maximala lastvikt.

Utformningen av energiinfrastruktur inklusive lokalisering av vätgastankstationer och laddstationer behöver ta hänsyn till massgodstranporternas rörelsemönster för att underlätta en övergång till el- och bränslecellsdrivna fordon.

Intervjuer med transportutövare visar att det finns ett stort behov av att klargöra hur prestandan, energiförbrukningen, klimatpåverkan och de ekonomiska förutsättningarna ser ut för de elektrifierade drivlinorna.

Fakta

Projektledare
Ingrid Nordmark, TFK - TransportForsK

Kontakt
ingrid.nordmark@tfk.se

Deltagare
Joachim Andersson och Peter Bark, TFK

Tidplan
15 juni 2020 - 31 oktober 2021

Total projektkostnad
750 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, AB Volvo, Parator Industri, Skanska Asfalt och Betong, Sveriges Åkeriföretag, Transportföretagen och Vattenfall.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
50453-1

Industriföretagen som medfinansierar projektet bistår flera av arbetspaketen i projektet avseende till exempel fallstudier, analysunderlag och -validering.