Elektrolys effektiviserar produktionen av biodrivmedel

Produktionen av biodrivmedel genom förgasning kan bli upp till 30 procent effektivare om processen kombineras med elektrolys.

För att möjliggöra en optimal omvandling av förnybar skogsråvara till lagringsbara biodrivmedel har forskargruppen utvärderat en hybridprocess, som kombinerar förgasning med elektrolys.

Resultatet visar att hybridprocessen ökar energiutbytet med mellan 15 och 31 procent, beroende på förgasningsteknik.

Förgasning är den mest lovande teknologin för produktion av skogsbaserade biodrivmedel, demonstrerad bland annat i anläggningarna Gobigas och LTU Green Fuels.

Hittills har kommersialiseringen förhindrats av höga investeringskostnader och svårigheter att skala upp produktionen till ekonomisk lönsamhet. Men hybridprocessen kan göra förgasning kommersiellt intressant och få igång en svensk produktion av biodrivmedel.

Den integrerade MCEC-tekniken (Molten carbonate elctrolysis cell) förbättrar processen på flera sätt. Den erbjuder ett högre utbyte men också en flexibel omvandling av el till bränsle och vice versa. Tekniken tar även bort kapacitetsbegränsningar hos förgasaren, vilket ger ekonomiska skalfördelar. MCEC ersätter också flera processteg: syrgasproduktion, sönderdelning av kolväten, vattengasskift och koldioxidseparering.

De initiala kostnaderna för investering i hybridkonceptet är betydande, men kompenseras av den högre effektiviteten. Produktionskostnaden beräknas bli 1 400 – 1 500 kr per MWh, vilket ligger i mitten av det beräknade kostnadsspannet för olika typer av processer för produktion av biodrivmedel.

Här kan du se inspelningen från projektets resultatwebbinarium:

Fakta

Projektledare
Sennai Asmelash Mesfun, RISE

Kontakt
sennai.asmelash.mesfun@ri.se

Deltagare
Andrea Toffolo, Bio4Energy (LTU) // Klas Engvall och Carina Lagergren, KTH

Tidplan
Juli 2019 - december 2020

Total projektkostnad
1 240 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, LTU, KTH och Cortus Energy AB.

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
48371-1