Om projektet

Konceptet ”bioekonomi” kan betraktas som en konsekvens av forskningens utveckling när det kommer till biobaserad energi och material. I en biobaserad ekonomi produceras energi, material och kemikalier från biobaserade och förnybara råvaror för att undvika att riskera tillgång och kvalitet på livsmedel som annars är en konkurrerande produktkategori.

Detta projekt överblickar och analyserar strategier och visioner för en framtida bioekonomi med fokus på USA, EU, Finland, Tyskland, Sverige, Kanada och Australien. Rapporten kommenterar också situationen i Kina, Ryssland, Brasilien och Malaysia och förtydligar kort OECD-ländernas agenda för bioekonomin.

En kompletterande rapport om bioekonomin i Indien har också producerats.

Fakta

Projektledare
Louise Staffas, tidigare på IVL

Kontakt
louise.staffas@formas.se

Deltagare
Mathias Gustavsson, IVL // Kes McCormick och Prasad Khedkar, Lunds universitet

Tidplan
December 2012 - december 2013

Total projektkostnad
145 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter