Om projektet

I dagsläget (2013) används biogas till produktion av värme och el eller uppgraderas, till exempel till fordonsgas. 2012 fanns 26 gårdsbiogasanläggningar i Sverige, främst baserade på gödsel, som producerade totalt 47 GWh biogas som till största del användes till värme och elproduktion. På grund av dålig lönsamhet uppgraderades endast 1 GWh.

Ett alternativ till nuvarande användningsområden kan vara att förädla gasen vidare till fordonsbränsle som metanol eller DME. Fördelarna jämfört med biogas är främst att metanol och DME är lättare att transportera samt att det finns möjlighet att använda som bränsle på gården.

Denna rapport ingår i det lantbrukardrivna projektet Biogas Skaraborg som drivs i samarbete med och via Hushållningssällskapet Skaraborg. Rapportens syfte är att genom en övergripande och kortare litteraturstudie undersöka möjliga tekniker för konvertering av biogas till metanol eller DME på gårdsnivå, samt att identifiera möjligheterna och de viktigaste utmaningarna för att praktiskt gå vidare med denna förädling.

Fakta

Projektledare
Per-Ove Persson, Hushållningssällskapet

Kontakt
per-ove.persson@hushallningssallskapet.se

Deltagare
Ann-Christine Johansson, ETC // Per Hanarp, Volvo

Tidplan
Oktober 2013 - januari 2014

Total projektkostnad
80 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och Volvo