Om projektet

Ett stort antal nationella och internationella teknoekonomiska studier gällande industriellt integrerade biobränsleförgasare för produktion av syntesgasbaserade drivmedel har publicerats under de senaste åren. Studierna omfattar olika typer av förgasare, (fluidiserande bädd, indirekt och suspensionsförgasare) integrerade i olika industrier för produktion av olika typer av kemikalier och bränslen (SNG, FT-produkter, metanol, DME etc.) Resultaten används ofta för teknoekonomiska jämförelser mellan olika bioraffinaderikoncept. Det är dock vanligt att resultaten markant skiljer sig åt, även om teknik och biodrivmedel är desamma.

Huvudsyftet med detta projekt har varit att teknoekonomiskt granska publikationer gällande industriellt integrerade biobränsleförgasare för drivmedelsproduktion. Detta för att identifiera och lyfta fram de främsta anledningarna till att liknande studier skiljer sig åt och att presentera ett underlag för hur ”rättvisa” teknoekonomiska jämförelser bör utföras. Ett annat syfte har varit att identifiera eventuell avsaknad av industriella integrationsstudier som kan vara av intresse.

Omkring 40 nationella och internationella rapporter och artiklar har analyserats och granskats.

Fakta

Projektledare
Joakim Lundgren, Bio4Energy (LTU)

Kontakt
joakim.lundgren@ltu.se

Deltagare
Jim Andersson, Bio4Energy (LTU) // Laura Malek och Christian Hulteberg, Lunds universitet // Elisabeth Wetterlund, Linköpings universitet // Karin Pettersson, Chalmers

Tidplan
September 2012 - mars 2013

Total projektkostnad
500 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, Bio4Energy (LTU), Lunds universitet, Linköpings universitet och Chalmers