Om projektet

Att använda alger som råmaterial för bränsleproduktion kan vara en av lösningarna till att öka mängden förnybara bränslen. Intresset och utvecklingen av alger som bränslekälla är stort och pågår över hela världen. Det är olika bränsletyper som är intressanta, såsom biodiesel, biogas, biovätgas, bioetanol och biobutanol.

Syftet med denna studie har varit att sammanställa kunskap och aktiviteter som utförts och pågår inom det område som handlar om att använda algbiomassan till bioenergiproduktion. Detta har utförts genom att systematiskt identifiera, strukturera och kartlägga utförda och pågående studier och aktiviteter. Projektet begränsades till resultat från nyligen publicerade studier, pågående industriella aktiviteter och pågående forskningsstudier.

Slutsatserna från studien är att det finns en mängd aktiviteter inom området att använda alger som biobränsle, både vad gäller forskning och industriella aktiviteter. Dock visade det sig att de nordiska länderna har begränsade aktiviteter.

Fakta

Projektledare
Johanna Berlin, SP

Kontakt
johanna.berlin@ri.se

Deltagare
Frida Røyne och Susanne Ekendahl, SP // Eva Albers, Chalmers

Tidplan
Januari - april 2013

Total projektkostnad
235 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter och SP