Underlättar förgasning av biomassa till flygbränsle

Projektet har utvärderat en ny teknik för omvandling av biomassa till förnybart flygbränsle. Delar av tekniken verifieras experimentellt i ett parallellt projekt.

Med resultatet tas ytterligare ett steg närmare en inhemsk, storskalig produktion av biodrivmedel och minskade utsläpp av växthusgaser från flyget.

En betydande drivkraft för omställningen är reduktionsplikten, som väntas ålägga biodrivmedelsproducenter att successivt höja andelen biodrivmedel i flygfotogen till 30 procent 2030.

Forskargruppen har rundat problemet med att termokemisk omvandling via förgasning normalt kräver torkning av den inkommande biomassan, vilket bland annat försvårar inmatning i en trycksatt förgasare. I stället har man förbehandlat råvaran hydrotermiskt till en flytande massa som pumpas in i förgasningsreaktorn. Detta gör omvandlingen okänslig för fukt på inkommande material, vilket öppnar för användning av både blöta och blandade råvaror från skogs- och jordbruk.

Hela processen från inkommande biomassa till Fischer-Tropsch-vax, som utgör råvara för drivmedelsproduktionen, har ställts upp i beräkningsprogram och resultaten har bland annat använts för att utföra en livscykelanalys (LCA).

Energi-, mass- och kolverkningsgraderna var 34,5, 20,2 respektive 32,3 procent, och dessa bedöms som rimliga i ett bioraffinaderi av denna typ.

LCA-analysen visar att utsläppen av växthusgaser reduceras med ca 90 procent, jämfört med fossilt flygbränsle, vid användning av svensk skogsråvara och svensk elmix i produktionsprocessen.

Projektets systemberäkningar verifieras experimentellt i ett systerprojekt under ledning av RISE. Syftet är att säkerställa teknikens praktiska implementerbarhet inför en möjlig uppskalning och senare kommersialisering.

Fakta

Projektledare
Christer Gustavsson, Kiram AB

Kontakt
christer.gustavsson@kiram.se

Deltagare
Christian Stigsson, Pål Börjesson, Ola Wallberg och Christian Hulteberg, Lunds universitet // Erik Furusjö, RISE

Tidplan
September 2018 - december 2020

Total projektkostnad
3 300 000 SEK

Finansiärer
Energimyndigheten, f3:s parter, Kiram AB, Lunds universitet och RISE

Energimyndighetens projektnummer i samverkansprogrammet
46969-1