Om projektet

Projektets övergripande mål har varit att identifiera tekniska, ekonomiska och miljömässigt hållbara system för biometanproduktion integrerat med skogsindustrin. Projektets resultat kan bidra till etableringen av storskalig biometanproduktion inom existerande skogsindustri samt i kommunala fjärrvärmesystem genom att peka ut en inledande strategi där små- till mellanskaliga installationer genom rötning (anaerob nedbrytning) banar väg för storskalig produktion av biometan via förgasning.

Potentialen för biogasproduktion via rötning i den svenska skogsindustrin är ca 1,5 TWh per år. Rent tekniskt finns det möjlighet att uppnå nästan fulla potentialen till och med år 2020, vilket skulle motsvara den förutspådda efterfrågan på biogas för kollektivtrafiken samma år.

Fakta

Projektledare
Anna von Schenck, tidigare på Innventia

Kontakt
anna.vonschenck@ninainnovation.com

Deltagare
Mikael Jansson och Niklas Berglin, Innventia // Eric Zinn och Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB // Mårten Larsson, Mimmi Magnusson och Per Alvfors, KTH

Tidplan
Oktober 2012 - september 2013

Total projektkostnad
1 000 000 SEK

Finansiärer
f3:s parter, Innventia, Göteborg Energi AB och KTH