Two-day conference in Copenhagen.

Eventdetaljer

Start: 2023-10-24, 12:00

Slut: 2023-03-25, 12:00

Plats: Köpenhamn

Andra inlägg

Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2026

Webbinarium av Trafikanalys.

Läs mer »

24 maj

Industriella bioraffinaderier i Sverige – Pågående forskning och utveckling

Halvdagsevent i Stockholm av Energimyndigheten och IETS TCP.

Läs mer »

27 september

Liquid biofuels as critical solution for decarbonizing transport

Webinar organized by the World Bioenergy Association, WBA.

Läs mer »

28 november

Making better use of biofuels: How can the EU ensure policy consistency?

Hybrid event by Euractiv with support from ePURE.

Läs mer »

23 oktober

Se alla event »