Heldagskonferens i Stockholm av BioDriv Öst.

Eventdetaljer

Start: 2022-12-07, 09:00

Slut: 2022-12-07, 16:00

Plats: Stockholm

Andra inlägg

Forskningsagendans dag 2023

Heldagskonferens i Stockholm av Skogsindustrierna om skogsnäringens viktigaste forsknings- och utvecklingsfrågor med sikte på 2033.

Läs mer »

12 januari

5th European Conference Future of Biofuels 2023

Two-day conference in Copenhagen.

Läs mer »

24 - 25 oktober - mars

Elektrobränslen för en fossiloberoende transportsektor – Var står vi idag och hur ser framtiden ut?

Webbinarium av f3.

Läs mer »

22 augusti

Liquid biofuels as critical solution for decarbonizing transport

Webinar organized by the World Bioenergy Association, WBA.

Läs mer »

28 november

Se alla event »