Mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige.

Eventdetaljer

Start: 2023-12-06, 12:00

Slut: 2023-12-06, 12:00

Plats: Stockholm och digitalt

Andra inlägg

Advanced Biofuels Conference 2023

Tvådagarskonferens arrangerad av Svebio.

Läs mer »

20 - 21 september

Sjöfarten, klimatet, drivmedlen och ekonomin

Webbinarium av Länsstyrelsen Västmanlands län, 2030-sekretariatet, Chalmers och IVL.

Läs mer »

26 maj

Elektrobränslen för en fossiloberoende transportsektor – Var står vi idag och hur ser framtiden ut?

Webbinarium av f3.

Läs mer »

22 augusti

ETIP Bioenergy 11th Stakeholder Plenary Meeting

Two-day meeting in Brussels, Belgium.

Läs mer »

27 - 28 september

Se alla event »