An increased share of renewable transportation fuels requires utilisation of new low-cost sources of bio-based raw materials other than what is currently used in the pulp and paper industry and for power and district heat generation in the bioenergy sector. In an expanding bioeconomy, these types of raw materials could typically include forest residues and by-products from pulp and paper industry and saw mills.

However, there are difficulties with handling these types of voluminous and heterogeneous raw materials in existing refineries. Also, the cost of transportation over long distances, e.g. to a larger production facility, is often described as high. By converting the raw material into an intermediate more homogeneous product with higher energy density could lower transportation costs and facilitate the final conversion into fuel.

These were the basic assumptions of a recently finished project within the collaborative research program Renewable transportation fuels and systems. The results however show that the original hypothesis of an intermediate product with high energy density reducing transportation costs could not be verified. The main reason is that a second transportation step for transporting the intermediate to the site of the final conversion has to be introduced, in addition to the transport of the raw material itself. In comparison with other items, however, transportation costs have a relatively small impact on the total cost of production. The project’s analysis of value chains also reported other effects, advantages and disadvantages, to converting forest biomass into an intermediate, more homogeneous product with a higher energy density. In sum, production costs are the most sensitive to scale effects, the oxygen content in bio-crude oil and raw material costs.

Access the full report here.

Andra inlägg

Politisk vilja grundläggande för biogasframgång

Hur biogasen utvecklas regionalt och lokalt kan bero på enskilda såväl som samspelande faktorer. För en framgångsrik utveckling, det vill…

Läs mer »

Nyheter | 2020-11-09

Betydelsen av styrmedel för hållbara värdekedjor för biodrivmedel

För att nå uppsatta mål om minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn behöver användningen av biodrivmedel öka. I Norden är vi duktiga…

Läs mer »

Nyheter | 2020-09-07

Vårens utlysning ledde till tolv nya projekt

Nyligen tillkännagavs de första sex projekten efter vårens utlysningen i samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Nu kan vi berätta…

Läs mer »

Nyheter | 2020-06-26

f3 lanserar ny kategori för faktablad: omvandlingsprocesser

EU:s förnybarhetsdirektiv definierar biomassa som den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk…

Läs mer »

Nyheter | 2020-05-13

Se alla nyheter »