Heldagskonferens i Stockholm av Skogsindustrierna om skogsnäringens viktigaste forsknings- och utvecklingsfrågor med sikte på 2033.

Eventdetaljer

Start: 2023-01-12, 12:00

Slut: 2023-01-12, 12:00

Plats: Stockholm

Andra inlägg

eComExpo 2023

Tvådagarsevent i Arlandastad.

Läs mer »

27 - 28 september

Mobilitet & samhälle

Heldagskonferens i Stockholm av Dagens Industri med partners. Möjlighet att delta digitalt.

Läs mer »

30 maj

Industriella bioraffinaderier i Sverige – Pågående forskning och utveckling

Halvdagsevent i Stockholm av Energimyndigheten och IETS TCP.

Läs mer »

27 september

Grönt ljus 2030 – resultatkonferens för klimatmålen

Digital direktsänd konferens av Trafikverket.

Läs mer »

26 oktober

Se alla event »