Heldagskonferens i Stockholm av Skogsindustrierna om skogsnäringens viktigaste forsknings- och utvecklingsfrågor med sikte på 2033.

Eventdetaljer

Start: 2023-01-12, 12:00

Slut: 2023-01-12, 12:00

Plats: Stockholm

Andra inlägg

Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2026

Webbinarium av Trafikanalys.

Läs mer »

24 maj

Liquid biofuels as critical solution for decarbonizing transport

Webinar organized by the World Bioenergy Association, WBA.

Läs mer »

28 november

Biodrivtinget 2023

Mötesplatsen och kunskapskällan för omställningen till fossilfria transporter i östra Mellansverige.

Läs mer »

06 december

Klimatklivet – Medfinansiering för klimatsmart omställning

Webbinarium av 2030-sekretariatet.

Läs mer »

04 mars

Se alla event »